روغن سوزی خودرو چیست

روغن سوزی خودرو چیست

روغن سوزی مشکلی است که برای خودروهای کارکرده و فرسوده بیشتر پیش می آید.

راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت

راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت

یکی از مواردی که رانندگان همیشه در ذهن خود به عنوان یک چالش اساسی مورد توجه قرار میدهند بهینه سازی مصرف سوخت خودرو می باشد. در زیر چک لیستی از مهم ترین عوامل در این زمینه را بررسی می کنیم.

تفاوت بین موتورهای دوزمانه و چهار زمانه چیست

تفاوت بین موتورهای دوزمانه و چهار زمانه چیست

بیشتر اره های زنجیری و قایق های موتوری از موتورهای دوزمانه استفاده می کنند. یک موتور دو زمانه سوپاپ متحرک ندارد و هر وقت که پیستون به نقطه مرگ بالا در سیکل می رسد، شمع جرقه می زند.

مزایا و معایب خودرو‌های دیفرانسیل عقب

مزایا و معایب خودرو‌های دیفرانسیل عقب

دیفرانسیل عقب بودن خودرو نیز مثل دیفرانسیل جلو ، دارای مزایا و معایب خاصی است و به همین خاطر همیشه این پرسش برای علاقه مندان پیش می آید که دیفرانسیل عقب بودن بهتر است و یا دیفرانسیل جلو بودن که کارشناسان آن را به هُل دادن یا کشیدن یک جعبه تشبیه می کنند و برای آن خوبی ها و بدی هایش را عنوان می کنند. پس با این تفاسیر، می توان ویژگی های مثبت و منفی این طرح را نیز برشمرد که در ادامه به این موضوع می پردازیم.

راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت

راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت

یکی از مواردی که رانندگان همیشه در ذهن خود به عنوان یک چالش اساسی مورد توجه قرار میدهند بهینه سازی مصرف سوخت خودرو می باشد. در زیر چک لیستی از مهم ترین عوامل در این زمینه را بررسی می کنیم.

تفاوت بین موتورهای دوزمانه و چهار زمانه چیست

تفاوت بین موتورهای دوزمانه و چهار زمانه چیست

بیشتر اره های زنجیری و قایق های موتوری از موتورهای دوزمانه استفاده می کنند. یک موتور دو زمانه سوپاپ متحرک ندارد و هر وقت که پیستون به نقطه مرگ بالا در سیکل می رسد، شمع جرقه می زند.

مزایا و معایب خودرو‌های دیفرانسیل عقب

مزایا و معایب خودرو‌های دیفرانسیل عقب

دیفرانسیل عقب بودن خودرو نیز مثل دیفرانسیل جلو ، دارای مزایا و معایب خاصی است و به همین خاطر همیشه این پرسش برای علاقه مندان پیش می آید که دیفرانسیل عقب بودن بهتر است و یا دیفرانسیل جلو بودن که کارشناسان آن را به هُل دادن یا کشیدن یک جعبه تشبیه می کنند و برای آن خوبی ها و بدی هایش را عنوان می کنند. پس با این تفاسیر، می توان ویژگی های مثبت و منفی این طرح را نیز برشمرد که در ادامه به این موضوع می پردازیم.