منو

رونمایی از تویوتا تاکوما 2020


رونمایی از تویوتا تاکوما 2020

تویوتا به‎تازگی پیکاپ تاکوما 2020 را در نمایشگاه 2020 شیکاگو رونمایی کرده است.

تویوتا به&lrmتازگی پیکاپ تاکوما 2020 را در نمایشگاه 2020 شیکاگو رونمایی کرده است.

چراغهای این نسخه از تاکوما نسبت به مدل قبلی کمی متفاوت شدهاند. گرافیک درون چراغها نیز حالت کلی قالب چراغها را به خود گرفته و طراحی آن&lrmها نیز کمی سادهتر و زیباتر شده است.

تاکوما 2020 با صندلیهایی با قابلیت تنظیم برقی در چهار جهت راهی بازار خواهد شد. این قابلیت تا امروز در هیچیک از نسخههای این خودرو در دسترس نبود. طراحی داخل کابین تاکومای جدید تا حدودی مشابه نسخه فعلی است، اما ظاهرا بهروزرسانیهایی در پشت آمپر و نمایشگر سیستم اطلاعرسانی این خودرو اعمال شده است. هنوز مشخص نیست این خودرو فیس&lrmلیفت میان&lrmدورهای تاکوما خواهد بود یا بهعنوان یک نسخه ویژه از این خودرو است. اما با توجه به تغییر گرافیک چراغها، به نظر میرسد که این تاکوما دستخوش یک فیسلیفت میان&lrmدورهای شده است.

اشتراک: