منو

16 توصیه مهم برای رانندگی در برف


16 توصیه مهم برای رانندگی در برف

برای رانندگی در جاده برفی توصیه های زیر را جدی بگیرید

برای رانندگی در جاده برفی توصیه های زیر را جدی بگیرید:
1- پیش از حرکت، بازدید کلی از وضعیت خودرویتان داشته باشید و آن را به تجهیزات زمستانی مجهز کنید.
2- آرام برانید. در فصل زمستان به دلیل بارش برف و باران و یا یخبندان در جادهها باید با سرعت کمتری رانندگی کرد.

3- قبل از حرکت شیشههای خودرو، چراغها، راهنماها، بخاری و سیستم تهویه را بازدید کنید.
4-در صورت امکان وسیله نقلیه خود را به چراغ مهشکن مجهز کنید.
5- در صورت بخارکردن شیشه جلو از دستگاه تهویه خودرو استفاده کنید و یا شیشه سمت راننده را کمی پایین آورید تا شیشهها بخار نکند و دید کافی داشته باشید.
6- در هوای برفی از زنجیر چرخ و یا لاستیک یخشکن استفاده کنید.
7- در صورت گرفتار شدن در برف و برای کاهش لغزش خودرو، میتوانید باد لاستیک چهار چرخ خودروی خود را کم کنید
. 8- چنانچه خودروی شما در برف متوقف شد، با دست برف زیر لاستیکها را خالی کنید و اگر آسفالت یخزده بود از نمک و گونی استفاده کنید. گونی را زیر چرخها قرار دهید و به آرامی با دنده 2 حرکت کنید.

9- در صورت تراکم مه، خودرو را در جای مناسبی متوقف کرده و تا زمانی که فاصله ایمن از جلو قابل رویت نباشد حرکت نکنید.

10- در هوای برفی و بارانی از گردش و انحراف ناگهانی خودداری کنید و بیموقع ترمز نکنید.

11- از فشاردادن ناگهانی پا بر روی پدال گاز یا برداشتن فشار از روی آن، خودداری کنید.

12- در یک سطح لغزنده، هنگامی که سرعت دارید از تغییر ناگهانی به دنده سنگین خودداری کنید.

13- چنانچه به هر دلیلی خودروی شما دچار سرخوردگی شد، اعتماد به نفس داشته باشید و به خودتان مسلط باشید زیرا در غیر این صورت نمیتوانید تصمیم درستی بگیرید. در هنگام سرخوردن ماشین از ترمز کردن بپرهیزید، ضربه زدن به ترمز بر روی یخ، چرخها را قفل میکند و باعث سرخوردن بیشتر میشود.

14- موقع سرخوردن خودرو، فرمان خودرو را محکم مهار کرده و به سمتی که عقب خودرو به آن سمت چرخیده، فرمان را بچرخانید.

15- بهتر است خودرو را در هنگام لیز خوردن در حالت دندهسنگین نگه دارید و از خلاص کردن آن بپرهیزید زیرا ماندن در این حالت به کم شدن سرعت کمک میکند و حداکثر کنترل را به رانندگی میدهد.

16- از رانندگی با سرعت بالا و سبقتگرفتن در جاده برفی شدیدا بپرهیزید.