۶۴۰ - زمان حدودی مطالعه : ۱ دقیقه
کارت سوخت بدون سهمیه بندی بنزین تصمیم نهایی برای سال 98

احمد صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رادیو اعلام کرد که از سال آینده، کارت سوخت مجددا در کشور فعال خواهد شد. وی افزود این تصمیم در جریان جلسه این کمیسیون و وزیر نفت صورت گرفت. در این جلسه توافق شد از سال آینده بدون هیچ گونه تغییر در قیمت و سهمیه بندی بنزین، فقط از کارت سوخت استفاده شود.

وی این تصمیم را به دلیل توزیع هدفمند سوخت در شرایط فعلی کشور اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط سختی که ناشی از تحریم ها و فشارهای اقتصادی است، این کار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. وی افزود: این کار باعث می شود که توزیع فرآورده های سوختی نظام مند شود، مدیریت بهتری در مورد آن صورت گیرد و آمار قاچاق سوخت در کشور کاهش یابد. نماینده مردم کرمانشاه خاطر نشان کرد: استفاده از کارت سوخت موجب نمی شود که قاچاق سوخت به طور کامل متوقف شود، اما فعال شدن کارت سوخت در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار موثر است و در این مورد شکی نداریم.

ارسال نظر