منو

چگونه کیفیت آج لاستیک خودرو خود را بررسی کنید


چگونه کیفیت آج لاستیک خودرو خود را بررسی کنید

سطح کیفیت آج لاستیک خودرو شما بسیار مهم است. یک آج مناسب کشش شما را در جاده بهبود می بخشد و از سر خوردن شما از جاده جلوگیری می کند. بررسی آج لاستیک علارقم مهم بودن یسیار آسان است. در این مقاله به بررسی آج لاستیک خودرو می پردازیم.

نحوه بررسی آج لاستیک خودرو: گام به گام

لبه بیرونی یک سکه را در آج لاستیک خود قرار دهید.

  • اگر آج به یک سوم قطر سکه رسید، احتمالاً لاستیکهای شما کاملاً نو هستند.
  • اگر تنها به لبه بیرونی برسد، حدود 50 درصد فرسوده شده اند.
  • اگر آج لاستیک شما فقط به نیمی از حروف می رسد، وقت آن رسیده است که تایرهای جدید بخرید.

استفاده از سکه برای سنج با توجه به اینکه اندازه سکه مورد استفاده شما ممکن است متفاوت باشد ممکن است خیلی نتیجه دقیقی به شما بر نگرداند.

نکته: اگر به دنبال اندازه گیری دقیق تری هستید، می توانید عمق سنج آج را در اکثر فروشگاه های قطعات خودرو و پمپ بنزین ها خریداری کنید.

نحوه بررسی نشانگرهای سایش آج تایر


برخی از لاستیک ها دارای نشانگرهای سایش آج داخلی در امتداد شیارهای لاستیک هستند که حداقل عمق آج قابل قبول را نشان می دهد. اگر این نشانگرها فرسوده شده اند، احتمالاً زمان تعویض لاستیک های خودروی شما فرا رسیده است.