۶۸۷ - زمان حدودی مطالعه : ۲ دقیقه
فراری در نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۹ با سوپراسپرت جدید F8 تریبیوتو مجهز به قدرتمندترین پیشرانه خورجینی هشت سیلندر این شرکت حاضر خواهد شد.
فراری F8 Tributo رونمایی شد

در نمایشگاه خودرو ژنو سال ۲۰۱۵ بود که فراری مدل ۴۸۸ GTB را بهعنوان جایگزین ۴۵۸ ایتالیا معرفی کرد. برای نمایشگاه امسال، Gran Tourismo Berlinetta در حال بازنشستگی است تا فضای جدیدی برای مدل جدید فراری F8 تریبیوتو (F8 Tributo) ایجاد کند که از توانمندترین پیشرانه خورجینی هشت سیلندر این شرکت بهره میبرد.

با ۷۲۰ اسببخار قدرت و ۷۷۰ نیوتنمتر گشتاور تولیدشده توسط پیشرانه ۳.۹ لیتری خورجینی هشت سیلندر مجهز به دو توربوشارژر، فراری F8 تریبیوتو جدید کاملاً با مدل پیستا (Pista) مطابقت دارد؛ این مدل همچنین ۵۰ اسببخار قدرت و ۱۰ نیوتنمتر گشتاور اضافی نسبت به مدل کنونی فراری GTB دارد. توان خروجی پیشرانه V۸ باعث میشود تا این خودروی سوپراسپرت در زمان ۲.۹ ثانیه (۰.۱ ثانیه کمتر در مقایسه با GTB) از حالت سکون به سرعت ۱۰۰ کیلومتربرساعت برسد و صفر تا ۲۰۰ کیلومتربرساعت آن نیز حدود ۷.۸ ثانیه طول میکشد. فراری F8 تریبیوتو قادر است به بیشینه سرعت ۳۴۰ کیلومتربرساعت دست یابد که ۱۰ کیلومتربرساعت بیشتر از مدلی است که جایگزین آن میشود. فراری وعده میدهد که مدل جدید تاخیر توربو ندارد.

افزایش عملکرد نسبت به مدل ۴۸۸ GTB و رسیدن تا سطح پیستا تنها با بهبود پیشرانه اتفاق نمیافتد؛ بلکه پیشرانه وسط خورجینی هشت سیلندر این سوپراسپرت با کاهش وزن خودرو به افزایش عملکرد کمک میکند. درواقع فراری F8 جدید حدود ۴۰ کیلوگرم کاهش وزن دارد و به ۱۳۳۰ کیلوگرم میرسد که با تمام گزینهها سبکوزن آن در دسترس خریداران قرار دارد.

برخی از ویژگیهای مهم مدل جدید، افزایش بهرهوری آیرودینامیکی ۱۰ درصدی نسبت به فراری ۴۸۸ GTB است. بدنه بازسازیشده فراری F8 تریبیوتو نهتنها نسبت به قبل جذابتر است، بلکه راه را برای ارائه زبان طراحی جدید خودروساز مارانلو فراهم میکند؛ درحالیکه با احترام به فراری ۳۰۸ GTB، نگاهی نیز به گذشته پرافتخار خودروساز ایتالیایی دارد. یکی دیگر از نکتههایی که درباره میراث غنی فراری وجود دارد، در بخش عقب دیده میشود که پوشش پیشرانه Lexan روی آن یادآور فراری F40 است.

فراری با معرفی F8 تریبیوتو، فضای داخل کابین را نیز با استفاده از دریچههای ورودی هوای مدور (گرد) و طراحی جدید غربیلک فرمان بهبود بخشیده است. دکمههای موجود در داشبورد نیز همگی جدید هستند و پنل در همراهبا صفحهنمایش لمسی هفت اینچی در سمت سرنشین قرار دارند.

سوپراسپرت فراری F8 تریبیوتو هفته آینده در نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۹ بهنمایش گذاشته میشود و رویداد معرفی آن در روز نخست نمایشگاه برنامهریزی شده است.

مقاله قبلی : پراید گران نیست

ارسال نظر