منو

۴۵هزار خودروی ناقص کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا

پژو باید به ایران خسارت دهد


۴۵هزار خودروی ناقص کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا

مدیرعامل شرکت ساپکو با تاکید بر اینکه شرکت پژو باید بابت ترک ایران خسارت پرداخت کند، گفت: هر کسی ادعای توانایی ساختن قطعه را دارد درب ساپکو به‌روی آن قطعه‌ساز باز است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسین نجاری در نشست خبری با بیان اینکه تولید آزمایشی پژو301 از اواخر سال آینده آغاز خواهد شد، گفت: حدود 50 تا 60 درصد قراردادها برای تولید این خودرو منعقد شده است.

وی با تاکید بر اینکه شرکت پژو باید بابت ترک ایران خسارت پرداخت کند، تصریح کرد: از محل قرارداد سهجانبهای که میان ساپکو، ایکاپ و قطعهسازان منعقد شده، باید 7 هزار میلیارد تومان خسارت تولید پرداخت شود که مسئولیت آن بهعهده ایران خودرو است.

مدیرعامل شرکت ساپکو در خصوص همکاری واحدهای نظامی با قطعهسازان، گفت: ما از همکاری با هر نهاد نظامی و غیرنظامی که توانایی ساخت قطعات داشته باشد استقبال میکنیم بهنحوی که هر کسی ادعای توانایی ساختن قطعه را دارد درب ساپکو بهروی آن قطعهساز باز است.

وی افزود: ما با نهادهای نظامی از قبل هم در تماس بودیم و اکنون تماس ما بیشتر شده و در حال تلاش برای ساخت قطعات الکترونیکی با استفاده از دانش فنی آنها هستیم.

نجاری با ابراز اینکه "در بهترین حالت اگر قرار باشد که داخلیسازی صورت گیرد ما مثل همه خودروسازان دنیا نمیتوانیم تمام قطعات را داخلیسازی کنیم"، گفت: اما حداکثر تلاش خود را در این عرصه صورت خواهیم داد، این در شرایطی است که تولید برخی قطعات و اجزای ریز در داخل بهصرفه نیست.

وی همچنین گفت: قطعات الکترونیکی با مکانیکی متفاوت است، بنابراین تمام تلاش ما این است که بهروی ساخت قطعات الکترونیکی تمرکز بیشتری داشته باشیم که امیدواریم ظرف سالهای 98 و 99 بتوانیم این کار را بهشکل مناسبی انجام دهیم.

*45هزار خودروی ناقص کف کارخانه ایرانخودرو و سایپا

وی در خصوص میزان خودروهای ناقص در کارخانه ایران خودرو گفت: بهتعداد 10 روز کاری خودروی ناقص از محصولات پرتیراژ و کمتیراژ در کارخانه قرار دارد که در صدد رفع نواقص آنها هستیم.

معصوم نجفیان نیز در این نشست خبری اظهار کرد: تمام تولیدات سال 97 خود را که باید تحویل مشتری بدهیم، در تلاش برای تکمیل خودروها و عرضه آنها به بازار هستیم و در مرحله بعدی، در حال برنامهریزی برای تکمیل خودروهای سال 98 هستیم.

این عضو هیات مدیره سایپا با اعلام اینکه در حال حاضر 20 تا 25 هزار خودروی ناقص از محصولات پراید و تیبا در کارخانه قرار دارد، تصریح کرد: تمام قطعهسازان استاد دور زدن تحریم شدهاند و باید بسترها را برای آنها فراهم کرد که اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، میتوان کار را با سرعت بیشتری پیش برد.

مازیار بیگلو بهعنوان دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز با اشاره به پرداختی که بهتازگی از سوی خودروسازان به قطعهسازان انجام شده است، گفت: بروز دو اتفاق بهصورت همزمان در صنعت خودرو و قطعهسازی سبب شد تا اوضاع قطعهسازان بهتر و تولید نیز بیشتر شود؛ بهخصوص اینکه از قبل نیز اعلام کرده بودیم که اگر مطالبات قطعهسازان پرداخت شود، خواهیم توانست که ظرف مدت 6 تا 8 هفته، تولید خودرو را ریکاوری کنیم.

وی افزود: دلیل اصلی این اتفاق، قطعاتی بود که در گمرک وجود داشت و قطعهسازان پولی برای ترخیص نداشتند، بهخصوص اینکه گمرک نیز از آنها بابت ترخیص این قطعات، مابهالتفاوت درخواست کرده است، این درحالی است که در نیمه دوم امسال 2500 میلیارد تومان افزایش قیمت قطعات به قطعهسازان تحمیل شده است.

*2هزار میلیارد تومان فقط برای تولید 2هزار دستگاه در روز کفایت میکند

بهگفته بیگلو، تمام ارزیابیهایی که انجام شده حکایت از آن دارد که بانک مرکزی برای تخصیص هر دلار یا یورو، شرایطی را فراهم میکند که ارز ارائهشده قابل پیگیری باشد، در حالی که بانک مرکزی نیز فهرستی را از دریافت کنندگان ارز به قوه قضائیه ارائه داده تا تک تک افراد پاسخگو باشند، بنابراین حتی یک یورو هم امکان این را ندارد که خارج از روال قانونی بتواند ارز 4200تومانی بگیرد، این در حالی است که تمام قطعهسازان باید مابهالتفاوت ارز خود را هم پرداخت نمایند.

وی اظهارداشت: اطلاعات مالی هیچ شرکت قطعهسازی نباید انتشار عمومی شود تا در اختیار رقبا قرار گیرد، این در حالی است که در 5 لایه نظارتی تلاش شده تا بر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی که بهتازگی به قطعهسازان داده شده است، نظارت صورت گیرد، اما به هر حال بخشی از شرکتها، ممکن بود مشکلات مالیاتی و بیمهای داشته باشند که از این فهرست جاماندهاند، اما 700 قطعهساز از این تسهیلات استفاده کردهاند.

بیگلو، با بیان اینکه هر 2هزار میلیارد تومان برای تولید 2هزار دستگاه در روز کفایت میکند، گفت: قطعهسازان تمام تلاش خود را برای حفظ تولید کرده و در ماههای آینده نیز تلاش خود را برای حفظ تولید خواهند داشت.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو خواستار رفع ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای قطعهسازان بهمنظور دور زدن تحریمها و تامین نیاز داخلی تولیدکنندگان شد.