۶۱۳ - زمان حدودی مطالعه : ۴ دقیقه
مرسدس بنز EQC 400 جدیدترین خودروِ تمام‌برقی مرسدس بنز است و سال ۲۰۲۱ وارد بازار خواهد شد.
نگاهی کوتاه به مرسدس بنز EQC

مرسدس بنز EQC 400 جدیدترین خودروِ تمامبرقی مرسدس بنز است و سال ۲۰۲۱ وارد بازار خواهد شد.

زمانیکه خودروهای برقی در ابتدای راه بودند، بسیاری فکر میکردند تنها مزیت این خودروها کمک به حفظ محیطزیست است. بااینحال، با ظهور خودروهای اسپرت و قدرتمندی همچون جگوار I-Pace و تسلا و آئودی E-Tron به همه ثابت شد که خودروهای برقی نهتنها بازار خودروهای اسپرت، بلکه بازار لوکس را نیز هدف گرفتهاند. جدیدترین خودروِ برقی رونمایی شده در این کلاس نیز مرسدس بنز EQC 400 است که سال ۲۰۲۱ وارد بازار خواهد شد.

چندی پیش، مرسدس بنز نسخهی پیشتولید EQC 400 را برای آزمایش رانندگی دراختیار رسانهها قرار داد. یکی از نکاتی که در طول آزمایش توجه گروه آزمایشکننده را بهخود جلب کرد، توانایی درخورتوجه EQC 400 در دریفت بود. البته، EQC 400 خودرویی بسیار قدرتمند است و قدرت و گشتاور موتورهای برقیاش بهترتیب ۴۰۲ اسببخار و ۷۶۴ نیوتونمتر هستند.

عملکرد پدال گاز در EQC بهحدی نرم است که با شروع دریفت میتوان بهراحتی و با استفاده از پدال گاز خودرو را در حالت دریفت حفظ کرد و حسابی از رانندگی لذت برد. البته، دریفتکردن با زوایای تند فقط در حالت رانندگی اسپرت امکانپذیر است.

هدایت مرسدس بنز EQC با راحتی و پایداری زیادی در جاده همراه است. و با اینکه میزان حرکات بدنه در پیچها صفر نیست، خودرو پایداری مناسی دارد. بهگفتهی مرسدس بنز، EQC بیشتر خودرویی سواری است تا شاسیبلند. مرسدس بنز همچنین برای کاهش وزن و قیمت، در این مدل از نصب سیستم تعلیق بادی خودداری کرده است. این سیستم در سایر شاسیبلندهای این شرکت وجود دارد. باوجوداین، عملکرد سیستم ۴ چرخ محرک این خودرو کمنظیر است.

مانند بیشتر خودروهای برقی، در مرسدس بنز EQC نیز برای هر محور یک موتور برقی وجود دارد. موتور برقی قرار گرفته در محور جلو وظیفهی تامین گشتاور برای دورهای پایین تا متوسط را دارد و موتور قرار گرفته در محور عقب نیز گشتاور لازم در دورهای میانی تا بالا را تامین میکند. انرژی این موتورهای برقی نیز از بستهی باتری لیتیومیون با ظرفیت ۸۰ کیلوواتساعت تامین میشود. EPA هنوز نتایج دقیق مصرف برق و شعاع حرکتی این مدل را اعلام نکرده است؛ اما تخمین زده میشود EQC با هربار شارژ بتواند حدود ۳۱۵ کیلومتر مسافت را طی کند.

دربارهی قابلیتهای حرکتی EQC نیز باید به زمان ۵.۱ ثانیه در آزمایش سرعت صفر تا ۱۰۰ کیلومتربرساعت این خودرو و توانایی دستیابی به حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتربرساعت اشاره کرد. برای مرسدس بنز نیز این امکان وجود داشت تا خودرویی با حداکثر سرعت بیشتر همانند آئودی و جگوار تولید کند؛ اما باتوجهبه کاهش شدید شعاع حرکتی خودروهای برقی در سرعتهای زیاد، مرسدس بنز از این کار منصرف شد و ترجیح داد خودرویی کاربردیتر تولید کند. بنابراین در مدل نهایی تولیدی نیز، حداکثر سرعت همان ۱۸۰ کیلومتربرساعت باقی خواهد ماند.

یکی از نکات مثبت مهم مرسدس بنز EQC 400 صدای کم است. موتورهای برقی ذاتا صدای کمتری از موتورهای احتراق داخلی دارند. در EQC نیز، مهندسان مرسدس بنز سعی کردهاند عایقبندی اتاق را بهبود دهند؛ بدینترتیب، نهتنها صدای موتورها به داخل کابین نفوذ نمیکنند؛ بلکه صدای باد و لاستیکها نیز بهسختی در داخل کابین شنیده میشود.

جالب است بدانید EQC براساس مدل GLC ساخته شده است و بههمیندلیل، درها و شیشهها و صندلیهای این دو خودرو مشترک هستند. هر دو این مدلها از آخرین سیستم اطلاعات و سرگرمی مرسدس بنز با نام MBUX و نمایشگرهای بزرگ دوگانه و نمای داخلی بسیار شبیه بههم بهرهمند هستند. افزونبراین، طراحی داخلی EQC به مدلهای جدید A کلاس و GLE کلاس نیز شباهت زیادی دارد.

اگر بخواهیم EQC را ازنظر طراحی بررسی کنیم، نمیتوانیم شباهتهای این خودرو با GLC را انکار کنیم. EQC کمی طول بیشتری از GLC دارد و این طول اضافی تاثیر خود را بر فضای بار گذاشته است. هنوز مشخص نیست EQC از سیستمهای آیرودینامیکی فعال نیز بهره میبرد یا نه؛ اما مسلما در مدل مجهز به بستهی AMG خودرو ظاهر بهتری دارد.

در این مدل، چراغهای عقب با یک نوار بههم چسبیدهاند و با وجود جذابیت ظاهری، این روزها بسیاری از خودروسازان از این طرح استفاده میکنند. همین امر باعث شده EQC خاصبودن و جذابیت قبل را نداشته باشد. آئودی و پورشه نیز در مدلهای خود از نوار عرضی برای متصلکردن چراغها به همدیگر استفاده میکنند؛ اما آنچه مرسدس بنز EQC را از سایر رقبایش متفاوت میکند، وجود نواری در جلوِ خودرو است که دو چراغ جلو را بههم وصل میکند. این طرح بسیار نامعمول و پس از دههی ۱۹۹۰، اولینبار است که دوباره طراحی اینچنینی میبینیم.

قطعا مرسدس بنز EQC 400 ضعفها و قوتهای بسیاری نیز دارد؛ اما برای شناخت همهی آنها باید تا زمان عرضهی این خودرو در سال ۲۰۲۱ صبر کرد.

منبع : زومیت

ارسال نظر