منو

فرق لاستیک رادیال و بایاس در چیست؟


فرق لاستیک رادیال و بایاس در چیست؟

تایرها دارای دو نوع بایاس (BIAS) و رادیال (RADIAL) هستند که بایاس قدیمی‌تر و رادیال تازه‌تر است؛ بیشتر فناوری‌های مدرن به قدیمی‌ها برتری دارد و این امر در مورد تایرها هم جدا نیست.

تایرها دارای دو نوع بایاس (BIAS) و رادیال (RADIAL) هستند که بایاس قدیمیتر و رادیال تازهتر است؛ بیشتر فناوریهای مدرن به قدیمیها برتری دارد و این امر در مورد تایرها هم جدا نیست.

تایرهای رادیال برتریهایی نسبت به بایاسها دارند و این به علت ساختار آنها است:

تایرهای بایاس از لایههای لاستیکی و متقاطع ساخته شدهاند که در زاویه 30 درجهای قرار گرفتهاند. اغلب جنس این پارچهها نایلونی است. تایر به نوعی ساخته شده تا یک واحد کاری مجتمع و معلوم را تشکیل دهد، ولی تایرهای رادیال از دو قسمت مجزا ساخته شدهاند. در یک قسمت، لایهای از کابلهای فولادی وجود دارد که به دست لاستیک پوشیده شدهاند. این کابلها از یک مهره به دیگری وصل شدهاند.

این دو نوع خیلی تفاوت زیادی با همدیگر دارند:

استحکام

تایرهای بایاس خیلی سادهتر از رادیال ها سوراخ میشوند و این در حالی است که در صورت پارگی تایرهای رادیال، میتوان آنها را بازسازی کرد ولی نوع دیگر اغلب غیر قابل بازسازی هستند و باید تعویض شوند.

مقاومت در مقابل گرما

تایرهای رادیال به علت نوع ساختار میتوانند گرما را در تمامی سطح تایر به طور موثرتری توزیع کنند؛ به همین علت برای مسافرتهای طولانی و سرعتهای زیاد مناسبتر هستند.

عمر تایر

شاید تایرهای بایاس ارزانتر از رادیال ها باشند ولی از طرفی عمر و مقاومت آنها کمتر از رادیال ها است. در نتیجه تایرهای رادیال نسبت به نوع دیگر به صرفهتر است. در بعضی موارد تایرهای رادیال عمری دو تا شش برابر نوع بایاس دارند.