منو

دانستنی های مفید در مورد تایر

آنچه در مورد لاستیک خودرو خود لازم است بدانید


دانستنی های مفید در مورد تایر

تایر به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت می باشد که نقش مهمی را در کنترل خودرو برعهده دارد. پس انتخاب لاستیک و نگهداری از آن از عوامل مهم برای عملکرد هر چه بهتر این عضو از سیستم محسوب می گردد.

ترکیب باد و لاستیک در خودرو مشابه استخوان و گوشت پاشنه پا است. به این ترتیب که تنها 5 درصد وزن خودرو روی لاستیک وارد شده و 95 درصد دیگر را باد درون لاستیک تحمل می کند. به همین دلیل کارشناسان فنی خودرو از لاستیک به عنوان پاشنه آشیل اتومبیل یاد می کنند.


مهم ترین توصیه مکانیک ها در این خصوص کنترل ماهیانه فشار باد لاستیک است. فشار باد تایرها براساس استانداردهای خاصی تنظیم می شود که خودروسازان در دفترچه راهنمای خودرو آن را اعلام می کنند. معمولا فشار باد لاستیک برای هر خودرو به صورت برچسبی در کنار در طرف راننده یا در صندوق عقب هم تعبیه می شود.


به گفته کارشناسان لاستیک میزان فشار باد تایر برای خودرو های سواری بین 30 تا 35 PSi است. اگر فشار باد لاستیک پایین تر از میزان اعلام شده باشد، باعث لغزش یا جابجایی بیش از حد تایر در ناحیه تماس با جاده شده و درنتیجه سبب افزایش حرارت بیش از حد آن می شود و درصورتیکه فشار باد تایر بالاتر از حد استاندارد باشد تماس لاستیک با جاده ناقص بوده که علاوه بر کاهش عمر تایر می تواند برای سرنشینان خودرو خطر آفرین باشد.

نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد زمان تنظیم باد لاستیک می باشد بدین شکل که معمولا پس از رانندگی طولانی، حرارت و فشار باد افزایش پیدا می کند. بنابراین در این حالت اگر فشار باد تایر از حد توصیه شده بیشتر باشد هیچگاه آن را کم نکنید و پس از خنک شدن، مجددا فشار باد تایر را کنترل کنید.

نکته دیگری که در این زمینه مطرح می شود، تنظیم فشار باد براساس باری است که خودرو حمل می کند. شما نباید باری که بیش از حد مجاز برای وسیله نقلیه تان است را با آن حمل کنید. اگر به هر دلیلی مجبور شدید تا باری بیش از حد مجاز را روی خودروتان وارد کنید باید براساس دستورالعمل دفترچه راهنمای خودرو و مشورت با کارشناسان فنی میزان فشار باد لاستیک را افزایش دهید.