منو

ثبت رکورد تولید محصولات سایپا در اسفند ۹۷


ثبت رکورد تولید محصولات سایپا در اسفند ۹۷

براساس آمار شرکت سایپا با اعمال تغییرات در رویکرد سازمانی خود توانست رکورد تولید و تحویل خودرو در اسفندماه را به نام خود ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، براساس آمار شرکت سایپا با اعمال تغییرات در رویکرد سازمانی خود توانست رکورد تولید و تحویل خودرو در اسفندماه را به نام خود ثبت کند.

سیدجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همین خصوص گفت: سایپا با وجود همه محدودیتها، توانست ضمن اجرای یک برنامه تولیدمحور، تیراژ روزانه خود را به بیش از 2200 دستگاه برساند. این مهم در حالی رخ داده که محدودیتهای ناشی از تحریمها و تعلیق همکاریهای بینالمللی خودروسازان، کنار افزایش شدید نرخ ارز و کاهش منابع مالی مورد نیاز جهت تامین مواد اولیه تولید، مشکلاتی را در زنجیره تامین بهوجود آورد و خطوط تولید صنعت خودرو را در آستانه توقف کامل قرار داد.

مدیرعامل سایپا افزود: تولید خودرو در گروه سایپا در دوماهه پایانی سال، افزایش یافت و در اسفندماه نیز رکورد تولید هفتماهه این گروه شکست که این موضوع موجب تسریع در تحویل خودروهای مشتریان، کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار، حفظ اشتغال کارکنان این صنعت و رونق فعالیت قطعهسازان شد.

&lrmسلیمانی افزود: التهاب بازار خودرو در سایه همین سیاستها، در روزهای اخیر بهکنترل درآمد و شاهد کاهش دستکم، 10درصدی قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد بودیم.

وی همچنین از تلاش این مجموعه برای ادامه روند افزایشی تولید و تحویل محصولات این گروه در سال آینده خبرداد و گفت: با افزایش تولید پس از تعطیلات نوروز، تحویل خودروهای معوقه مشتریان را با سرعت بیشتری ادامه میدهیم.

سلیمانی ضمن اشاره به حمایتهای وزیر و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو در راستای منافع مردم و مشتریان اعلام کرد: سایپا در سال 97 توانست حدود 420 هزار دستگاه خودرو تولید کند که رسیدن به این تیراژ در یکی از سختترین سالهای فعالیت صنعت خودرو، امیدها را نسبت به آینده افزایش دهد.

وی اضافه کرد: در دوماهه پایانی سال 97 با افزایش تولید، پاسخگویی به تعهدات را با سرعت بیشتر ادامه دادیم؛ بهطوریکه در آخرین ماه امسال، توانستیم بیش از 18 هزار خودرو را تحویل مشتریان دهیم.

مدیرعامل سایپا گفت: با رشد فزاینده تولید در سال جاری، بخش اعظمی از نیروی انسانی تعدیلشده در صنایع قطعهسازی، به چرخه تولید بازگشتند و خطوط قطعهسازان با تحرک بیشتری، فعالیت خود را ادامه داد.

سلیمانی با اشاره به کاهش قیمت خودرو در بازار نیز گفت: با عرضه بیشتر خودرو به بازار، قیمت محصولات سایپا بیش از 5 میلیون تومان کاهش یافت.

وی راجع به برنامه سایپا برای جایگزینی خودروهای معوقه خارجی با محصولات داخلی هم گفت: با استفاده از سبد محصولات کنونی و یا تحویل خودروهای جدید در سال آینده، از تمام ظرفیت خود برای جلب رضایت کامل مشتریان استفاده خواهیم کرد.