منو

انتشار لیست قیمت جدید حاشیه بازار محصولات سایپا 29 بهمن‌ماه 97


انتشار لیست قیمت جدید حاشیه بازار محصولات سایپا 29 بهمن‌ماه 97

گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت حاشیه بازار محصولات خود را امروز سه شنبه 30 بهمن ماه 97 منتشر کرد. فروش فوری‌های شرکت سایپا براساس قیمت‌های جدول ذیل قابل اجرا است.

گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت حاشیه بازار محصولات خود را امروز سه شنبه 30 بهمن ماه 97 منتشر کرد.

فروش فوریهای شرکت سایپا براساس قیمتهای جدول ذیل قابل اجرا است.