منو
صدمات ناشی از حرکت با لاستیک پنچر
صدمات ناشی از حرکت با لاستیک پنچر

در مواقعی که لاستیک خودرو ما پنچر می شود چه...

فرق لاستیک رادیال و بایاس در چیست؟
فرق لاستیک رادیال و بایاس در چیست؟

تایرها دارای دو نوع بایاس (BIAS) و رادیال (RADIAL) هستند...