۳۸۷ - زمان حدودی مطالعه : ۱ دقیقه
شرایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبت‌به ماه‌های گذشته نداشته و این افزایش قیمت حبابی است و به‌زودی نیز از بین خواهد رفت.
حباب قیمت در بازار خودرو مقطعی است

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن قطعه سازان درباره افزایش قیمت خودرو در روز های اخیر گفت: «شرایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبت به ماه های گذشته نداشته و این افزایش قیمت حبابی است و به زودی نیز از بین خواهد رفت.» وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو های داخلی در روز های اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: «افزایش قیمت ناشی از عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر به دلیل دلالی است.» رئیس انجمن قطعه سازان در عین حال گفت: «در دو ماهه اخیر و از آنجایی که خودروسازان بدهی خود را به قطعه سازان نداده اند، تولید خودرو کاهش یافته است.»

ارسال نظر