برچسب : پلاک
  • با پلاک های مخدوش برخورد جدی خواهد شد

    مخدوش کردن پلاک خودروها از جمله جرائمی است که در کلان شهرها افزایش یافته ، برخی افراد با دستکاری و یا پوشاندن پلاک وسیله نقلیه سعی می کنند مانع ثبت تخلفات خود شوند بر این اساس با یکی از عوامل راهور ناجا به گفتگو پرداختیم.