برچسب : بنزین
  • راهکارهایی برای کاهش مصرف سوخت

    یکی از مواردی که رانندگان همیشه در ذهن خود به عنوان یک چالش اساسی مورد توجه قرار میدهند بهینه سازی مصرف سوخت خودرو می باشد. در زیر چک لیستی از مهم ترین عوامل در این زمینه را بررسی می کنیم.