برچسب : اگزوز
  • انواع دود اگزوز

    برخی مواقع علایم ظاهری یک خودرو می توانند نشانه هایی از سلامت خودرو را به ما نشان دهند. یکی از این موارد دود اگزوز خودرو می باشد. در ادامه انواع رنگ دود خودرو و معانی آن ها را بررسی می کنیم: