نام خودروپژو 508 1600 توربو
شرکت گارانتی/خدمات دهندهایکاپ
نام لاتینpeugeot 508 1 6t
سال های تولید2018-2010
حداکثر سرعت210
کلاس بدنهسدان
کلاس اتومبیلD segment
وزن1485
تعداد فضای سرنشینان5
حجم موتور1600 cc
نوع موتوربنزینی دارای توربو
تعداد سیلندرها4
تعداد سوپاپ ها16
محل قرار گیری موتورموتور جلو
سیستم سوخت رسانیانژکتور پاشش مستقیم
ظرفیت باک72 لیتر
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار)163/6000
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر)240/1400
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر)101.875
نوع جعبه دندهاتوماتیک دو کلاچه
تعداد دنده (جلو)6
محل قرار گیری اهرم تعویض دندهکنسول میانی و پدالهای پشت فرمان
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت)موتور جلو دیفرانسیل جلو
نوع سیستم ترمزسیســتم ترمــز ضدقفــل )ABS ،)سیســتم کنتــرل الکترونیکــی پایــداری خــودرو )ESP ،) سیســتم کنتــرل لغــزش )ASR ،)سیســتم کنتــرل پایــداری دینامیــک )CBC ،)سیســتم کمکــی ســرباالیی )HAS ،)ترمــز دســتی برقــی
نوع دیسک و کالیبر ترمز جلودیسکی خنک شونده
نوع دیسک و کالیبر ترمز عقبدیسکی
نوع سیستم فرمانالکتروهیدرولیــک
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه)8.9 ثانیه
سیکل ترکیبی مصرف سوخت6.2
مصرف سوخت جاده ایی5.9
مصرف سوخت شهری9.8
استاندارد آلایندگییورو 5
کیسه های هوا ( نوع و تعداد )2 عــدد کیســه هــوای جلــو، 2 عــدد کیســه هــوای جانبــی، 2 عــدد کیســه هــوای پــردهای جلــو و عقــب
سیستم های پایداری و کمک رانندهسیســتم کنتــرل الکترونیکــی پایــداری خــودرو )ESP ،) سیســتم کنتــرل لغــزش )ASR ،)سیســتم کنتــرل پایــداری دینامیــک )CBC ،)سیســتم کمکــی ســرباالیی )HAS ،)
سیستم های امنیتی و حفاظتیسیســتم هشــدار هوشــمند، سیســتم قفــل مخفــی درهــا، سیســتم هوشــمند ورود بــدون کلیــد بــا دکمــه اســتارت )Keyless)
نوع غربیلکغربیلــک فرمــان چرمــی بــا قابلیــت تنظیــم ۴ جهتــه، اهــرم تعویــض دنــده پشــت فرمــان )شــیفتر(
سیستمهای مولتی مدیاصفحه نمایش 7 اینچی لمسی با رزولوشن باال، رادیو، CD ،بلوتوث، USB، 8 بلندگو
سیستمهای تهویه مطبوعتهویه مطبوع اتوماتیک 4 کاناله )جلو و عقب(
سیستم صوتی و تصویری8 بلندگو
سیستم صندلیهای جلوصندلیهـای برقـی، تنظیمـات حافظـهدار صندلـی، ماسـاژور صندلـی، تنظیـم گودیکمـر برقــی، گرمکــن صندلیهــای جلــو، صندلیهــای چــرم کالســیک مــدل GT .طــرح ناپــا ترامونتـان بـا دوخـت قرمـز
سیستم آیینه هاآینههـای جانبـی همرنـگ بدنـه، گـرم کـن، آینـه تاشـوبرقی بـا چـراغ راهنمـا، آینـه وسـط ضـد انعـکاس نـور خـودکار )الکتروکرومیـک(
سیستم شیشه هاشیشـههای جلـو و عقـب برقـی، ســایهبانهای سرنشــینهای عقــب، ســایهبان شیشــه عقــب
سیستم های سقفسـانروف برقـی قابـل تنظیـم بـا محافـظ برخـورد بـه مانــع
سیستم روشنایی جلوچراغهــای جلــو LED Full همــراه بــا روشــنایی روز )دیالیــت(، سیســتم روشــنایی هوشــنمند در پیچهــا، چراغهــای مهشــکن جلــو LED ،سنســور نــور خــودکار )اتوالیــت( نور باالی هوشمند )اسمارت بیم(
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو235/45 R 18
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب235/45 R 18