ولوو ایکس سی 60 Volvo xc60 2 0t
کلاس بدنه : شاسی بلند
ولوو ایکس سی 90 Volvo xc90 inscription
کلاس بدنه : شاسی بلند
ولوو سی 30 Volvo c30 2 5t
کلاس بدنه : هاچ بک
ولوو سی 70 Volvo c70 2 5t
کلاس بدنه : کروک
ولوو وی 40 Volvo v40 2 0t
کلاس بدنه : هاچ بک