سایپا 111 Saipa 111 ex
کلاس بدنه : هاچ بک
سایپا تیبا Saipa tiba ex
کلاس بدنه : سدان
سایپا 132 Saipa 132 ex
کلاس بدنه : سدان
سایپا 141 Saipa 141 le
کلاس بدنه : هاچ بک
سایپا 151 Saipa 151 sl
کلاس بدنه : وانت
سایپا آریو Saipa ario 1 6l elegant
کلاس بدنه : سدان
سایپا تیبا Saipa tiba 2 ex
کلاس بدنه : هاچ بک
سایپا رهام Saipa roham full
کلاس بدنه : سدان
سایپا ساینا Saipa saina ex manual
کلاس بدنه : هاچ بک
سایپا شوکا Saipa shoka petrol
کلاس بدنه : وانت
سایپا پراید Saipa pride sedan saba
کلاس بدنه : سدان