مزدا 2 Mazda 2 1 5l
کلاس بدنه : هاچ بک
مزدا 3 Mazda 3 sedan type 3
کلاس بدنه : سدان
مزدا 323 Mazda 323 fl type 4
کلاس بدنه : سدان