ایران خودرو وانت باردو Iran khodro bardo pickup 1 6l
کلاس بدنه : وانت
ایران خودرو سورن Iran khodro soren elx
کلاس بدنه : سدان
ایران خودرو روآ Iran khodro roa 1 7l
کلاس بدنه : سدان
ایران خودرو سمند Iran khodro samand lx ef7 1 7
کلاس بدنه : سدان
رنو تندر پیکاپ Renault tondar pickup 1 6l
کلاس بدنه : وانت
ایران خودرو سمند ال ایکس Iran khodro samand lx xu7 cng
کلاس بدنه : سدان
ایران خودرو دنا Iran khodro dena ef7 1 7
کلاس بدنه : سدان
پژو پارس Peugeot pars year
کلاس بدنه : سدان
ایران خودرو رانا Iran khodro runna lx
کلاس بدنه :