هوندا آکورد Honda accord ex b
کلاس بدنه : سدان
هوندا سیویک Honda civic lx
کلاس بدنه : سدان
هوندا کراس تور Honda crosstour v6
کلاس بدنه : شاسی بلند