هایما اس 5 Haima s5 1 5t
کلاس بدنه : کراس اور
هایما اس 7 Haima s7 2 0l automatic
کلاس بدنه : شاسی بلند