سوزوکی کیزاشی Suzuki kizashi full automatic
کلاس بدنه : سدان
سوزوکی گرند ویتارا Suzuki grand vitara 2 4 automatic
کلاس بدنه : شاسی بلند